Vaaliteemani

On koittanut aika vaikuttaa, ei enää katsoa sivusta. Moni asia on mennyt pieleen, mutta monta asiaa voi vielä pelastaa, jos maamme johtoon pääsee vaikuttajia, joilla on terveet arvot, rakkaus isänmaahan ja sen kansalaisiin. Turhat selittelyt ja tyhjät lupaukset tulee jättää pois. Nyt pitää pelastaa se, mikä on vielä pelastettavissa. Suomi on sen arvoinen!

VAALITEEMANI EDUSKUNTAVAALEISSA 2023

Viimevuosien aikana Suomi on ajettu vuosikymmenten velkavankeuteen, kansan rahat on jaettu kehitysapuun sekä ei-työperäiselle maahanmuutolle. Kotimaan maatalous yritettään lamauttaa, koska lihan ja maidon nauttiminen on pannassa. Rikollisjengit täyttävät pian Suomenkin kadut Ruotsin malliin, jollei pian laadita niitä lakeja, jotka suojelevat tavallista kansalaista. Maalaisjärki, Jumalan kunnioitus, rajat ja rakkaus on sivuutettu – se näkyy etenkin terapiajonoissa ja itsemurhatilastoissa. Olisiko nyt aika pistää asiat kuntoon ja luoda Suomelle tulevaisuus ja toivo?

VELKAANTUMINEN ESTETTÄVÄ

Vastaavaa velkaantumista ei ole nähty koskaan ennen Suomen historiassa, vaikka olemme käyneet kaiken läpi sodista lähtien. Mitä jää lapsillemme, kun valtio ottaa velkaa velan päälle? Tehdään vääriä sijoituksia ja nostetaan itse valtavia palkkoja. Johtajien ja kansanedustajien tulee olla esimerkkinä kansalle. Ensimmäinen tavoitteeni olisi laskea valtion johdon ja kansanedustajien palkat, jotta he voisivat samaistua kansalle tehtyihin leikkauksiin ja seistä näin kansan rinnalla. Esimerkillistä Presidentti Sauli Niinistöltä oli, ettei hän halunnut ottaa vastaan palkankorotusta, vaikka sitä tarjottiin.

SUOMI EI PELASTA YKSIN MAAILMAA

Olen ollut reilut 20v kaupunkilainen ja 20v maalainen. Kierrätän lähes kaiken, kotini yläkerta ja sisustus tehtiin vallan kierrätysmateriaaleista ja vältän turhaa kulutusta, mutta jostain syystä autoilijat on pistetty suurennuslasin alle. Tiedän, että kaupungissa pärjää julkisillakin, mutta maalla tarvitaan autoa, koska julkisia ei ole. Myös mm. kuljetusfirmat tarvitsevat autoa, koska he eivät voi kuljettaa betonilastejaan linja-autossa 🙂 Bensaveroa ei haluta laskea kunnolla vaan suunnitellaan lisäksi vielä tietulleja. Autoilijoilta suljettiin esim. Tampereen Hämeenkatu. Tuloksena oli, että suuri osa kaupoista joutui lopettamaan. Ei hyvä.

Puhdas ympäristö tulee turvata tuleville sukupolville. Luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen estämisen ja ilmastonmuutoksen ehkäisyn puolesta on tehtävä töitä, mutta pieni Suomi ei voi tehdä sitä yksin. Etelä-Euroopassa kierrätys on yhä lastenkengissä, puhumattakaan Intian ja Kiinan päästöistä. Eikö olisi järkevää viedä tietotaitoa suurimpiin saastuttajiin ja jatkaa taistoa puhtaamman luonnon puolesta yhdessä.

PERHEIDEN TUKEMINEN

Perhe on koko yhteiskunan perusyksikkö, jonka hyvinvointi tai pahoinvointi vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Jos äidit ja isät voivat hyvin, myös lapset voivat hyvin. Perhe on jokaisen ihmisen ensimmäinen yhteisö – paikka, jossa kasvetaan yhteiskunnan jäseneksi, vastuuseen itsestä ja toisista. Naisen ja miehen tasavertaiselle kumppanuudelle perustuva avioliitto on paras kasvuperusta lapsille. Isovanhempien tuki lapsiperheille on tärkeä.

Vanhemmuuden tukeminen on tärkeää, jotta kasvatustehtävä onnistuu. On tärkeä tukea lasten mahdollisuutta olla äitinsä kanssa elämänsä tärkeimmät kolme vuotta. Näemme tuloksia siitä mitä liian aikainen erottaminen vanhemmista voi tehdä. Päiväkodeissa ei voi millään olla aikaa jokaisen pienen lapsen tarpeisiin. Se on ymmärrettävää. Siksi on olemassa äiti, joka myöhemmin huomaa, että nuo ’ruuhkavuodet’ olivat elämän parasta aikaa, eikä niitä saa enää koskaan takaisin – tuon voin todeta kuutta lasta hoitaneena kotiäitinä.

MAAMME PERINTEET TULEE SÄILYTTÄÄ

Kautta vuosisatojen soinut ’Suvivirsi’ kiellettiin monien koulujen ja päiväkotien kevätjuhlasta. ’Joulupuu on rakennettu’ lauletaan toiseen säkeistöön saakka ja kun aletaan lähestyä joulun todellista tarkoitusta, pianon kansi pamahtaa kiinni. Miksi? Ettei kukaan loukkaannu – selitetään. Mutta entä ne lapset ja nuoret, jotka yhä kunnioittavat maamme perinteitä ja yhä kaipaavat kristillistä arvomaailmaa? Unohdetaanko heidät? Kuka heidän puoliaan pitää? Miksi annamme pois ne rakkaat hengellisen perinteet, mitkä ovat asuneet sydämissämme kautta vuosisatojen niin rauhan, kuin sodankin aikoina.

MAAHANMUUTTO UUSIKSI

Todellisia pakolaisia tulee auttaa, se on lähimmäisenrakkautta. Tulee kuitenkin muistaa, että rakkaudessa on myös rajat, jotka tulee pitää myös tässä asiassa. Pakolaisten tulee ymmärtää, että heidän tulee kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan sekä kunnioittaa lakejamme ja kulttuuriamme. Heille tulee myös tarjota työtä ja tekemistä ja harrastuksia, joka estäisi mm. jengirikollisuuden syntyä, koska esim. aikaa ostoskeskuksissa oleiluun ja jengiytymiseen ei olisi.

Turvapaikka tulisi antaa erityisessä avuntarpeessa oleville naisille ja lapsille, ei parempaan elintasoon pyrkiville. Maassa laittomasti olevien tai niiden, jotka eivät pysty kotiutumaan tai joilla on kytköksiä rikollisjärjestöihin on parempi palata maahan, missä he voivat elää oman kulttuurinsa ja tapojensa mukaan.

KANSAN AHDINKOA AUTETTAVA

Samalla kun Ukrainan sodalla puolustellaan elintarvikkeiden ja sähkön huomattavaa hinnannousua, kaupat ja sähköyhtiöt takovat itselleen voittoa. Näin ei saa olla. Toisen maan hätätilalla ei tehdä itselle voittoa, se on eettisesti väärin. Verotusta tulee laskea elintarvikkeissa, pakollisissa käyttötavaroissa ja polttoaineessa. Sähköyhtiöille tulee asettaa hintakatto, mitä ei tule ylittää.

Vaikeana aikana kansaa tulee auttaa ja seistä sen rinnalla.

SUOMALAINEN MAATALOUS ON ELINEHTO

Suomessa alkutuottajien tilanne on ollut jo pitkään vaikea, mutta nyt on ajauduttu katastrofin partaalle. Sillävälin, kun hallitus keskittyy luonnon ennallistamiseen miljardiluokan lisäkuluilla, viljely uhkaa loppua kannattamattomuutensa takia. Maataloustuottajat tarvitsevat nyt apua sekä myös varmuuden siitä, että maatalous jatkuu kannattavana työmuotona. Suomalaiset maatilat ovat taanneet suomalaisen puhtaan ruuan tuotannon, mikä oikein markkinoituna olisi myös varma tulonlähde maallemme.

Ukrainan kriisiistä olemme tulleet näkemään sen, että Suomen pitää panostaa enemmän omavaraisuuteen.

KANNUSTUS RAITTIUTEEN

Asiantuntijat tyrmäävät alkoholilain uudistuksen, joka mahdollistaa mm. vahvempien oluiden ja lonkeroiden tulon kioskien ja kauppojen hyllyille. Miksi?

Uudistuksen jälkeen alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuoli 160 suomalaista enemmän, kuin ennen uudistusta eli vuosittain 1700 suomalaista (joka päivä 4-5 turhaa kuolemaa). Alkoholin aiheuttamat sairaudet, väkivalta ja tapaturmat johtavat nykyään noin 3 miljoonan ihmisen kuolemaan joka vuosi, kansainvälinen selvitys osoittaa.

Huumeisiin kuolee joka viikko yli 4 suomalaista. Terveyshaittojen lisäksi päihteet aiheuttavat paljon väkivaltaa, lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin laiminlyöntiä ja perheiden taloudellisia vaikeuksia.

Mitä voidaan tehdä? Päihteidenkäytön riskeistä tulee tiedottaa entistä enemmän heti kouluissa. Huumekuolemia tulee ehkäistä turvaamalla huumeita käyttäville nopea hoitoon pääsy.

Olen tehnyt vankilatyötä nyt 18 vuotta ja saanut nähdä surullisen tosiasian. Jopa yli 80% vankilaan johtaneista rikoksista on tehty päihteiden vaikutuksen alaisena, mm. siksi haluan elää raittiina ja kannustaa muitakin siihen.

TURVALLISUUS

Jokainen kansalainen on varmasti miettinyt omaa, perheensä ja maansa turvallisuutta viime aikoina Venäjän aloittama hyökkäyssodan luotua epävakaan kansainvälisen tilanteen.

Suomen itsenäisyyden, alueellisen loukkaamattomuuden ja demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen ovat valtiovallan ensimmäisiä ja tärkeimpiä velvollisuuksia.

Kaikki strategisesti tärkeillä alueilla sijaitsevat ulkomaalaisten kiinteistöomistukset on käytävä läpi. Tarvittaessa kiinteistöt tulee pakkolunastaa.

Terrorismin vastainen työ, kansainvälisen rikollisuuden torjuminen ja hybridisodankäynnin uhkiin varautuminen on nyt ajankohtaista.

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää sekä myös maamme puolustuskyvyn jatkuva kehittäminen. Maanpuolustuksen pitää perustua yleiseen asevelvollisuuteen, itsenäiseen puolustukseen sekä alueelliseen maanpuolustusjärjestelmään. Asevelvollisuutta tulee kehittää, jotta reserviläisjoukot pystyvät vastaamaan nopeasti muuttuviin turvallisuustilanteisiin. Kaikkeen on varauduttava.

Syvenevä puolustusyhteistyö Ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa on luontevaa.

Talvisodan ja jatkosodan aikana kansamme presidentit turvautuivat Jumalaan ja pyysivät kansaa rukoilemaan. Kansa rukoili – itsenäisyys säilyi. Toivon, että kansa saisi yhä tunnustaa kristinuskon Jumalan turvakseen niin hädän kuin rauhankin aikana.

HEI, SINÄ OLET ARVOKAS!

Kaikista meistä tulee kerran vanhuksia, jos meille suodaan pitkä elämä. Mutta entä jos hoitajat ovatkin lakossa tai heitä ei yksinkertaisesti ole töissä, kun sinä, joka olet elämäsi veroja maksanut odotat, että joku tulisi vaihtamaan jo kurjalta tuntuvan vaippasi tai antamaan vähän purtavaa.

Jokainen ihminen on ainutlaatuinen Luojansa erikoisteos. Yksilön ihmisarvoa on kunnioitettava hedelmöityksestä alkaen aina luonnolliseen kuolemaan asti. Jokaiselle, vauvausta vaariin, tulee tunnustaa elämisen perustarpeet: ruoka, asunto, lääkkeet, hoiva, terveydenhuolto, koulutus ja turvallinen elinympäristö sekä mahdollisuus työhön ja toimeentuloon.

Koko Euroopan lainsäädäntö on perustunut Raamatun kymmenelle käskylle. Tuo rakkauden laki suojelee onnellista ja turvattua elämää. Pikkuhiljaa maallistuminen ja toisten uskontojen esiinmarssi on nakertanut terveen pohjan, ja tulos on nähtävissä. Toiveeni on, että kansa palaisi rakkauden kaksoiskäskyn ytimeen: ’Rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja lähimmäistäsi niinkuin itseäsi.’ Silloin saisimme elää hyvän ja onnellisen elämän, jolla olisi todellinen tarkoitus.

Jos meillä on samat arvot ja tulevaisuuden suunnitelmat, tehdään yhdessä Suomesta parempi paikka asua tämä ainutlaatuinen elämä!