Haastattelut

Kätilöiden, lastenneuvolan- ja terveydenhoitajan haastattelut

Toisen ja viidennen lapsemme synnytyksissä olivat tärkeässä roolissa kätilöt, joilta halusin erityisesti kysyä haastattelun. Hyvin tärkeinä henkilöinä omassa ja lasteni elämässä olen kokenut myös niin äitiysneuvolan kuin lastenneuvolankin terveydenhoitajat.

Seuraavassa on ainutlaatuinen tilaisuus tutustua kätilön, äitiysneuvolan ja lastenneuvolan terveydenhoitajan mielenkiintoiseen ja antoisaan työhön neljän ammattilaisen näkökulmasta.

Haastateltavina ovat lastenneuvolan terveydenhoitaja Virva Hyöty, äitiysneuvolan terveydenhoitaja Leena Palo, sekä kätilöt Tuula Koivisto Tampereen Yliopistollisesta sairaalasta ja Jenni Lamminmäki Kanta-Hämeen keskussairaalasta.

Lue haastattelut